Výstava ateliérových prací

Vize nového bydlení v Chříči

Nikola Šmoldas

Ocenění

Anotace

V tomto projektu jsem se věnoval otázce bydlení - jak by mělo - tedy když jsme na akademické půdě - jak by mohlo vypadat a jakým směrem by se mohlo ubírat bydlení na vesnici. Společnost ve vesnickém prostředí funguje jako jedna komunita. Všichni se znají se všemi. Z velké většiny panují dobré mezilidské vztahy. Kdo může, pomůže. A s tímto jsem i navrhoval. Vytvořil jsem radiálně uspořádanou zástavbu rodinných domů, v jejichž centru se nachází komunitní prostor se skleníkem, kde se obyvatelé mohou scházet a nadále rozvíjet sociální interakce, pěstovat plodiny, pořádat akce nebo grilovat s ostatními sousedy. Tento prostor je oddělen pomocí kořenové čističky, jejíž vegetace tvoří přírozenou bariéru a dopřává soukromí obyvatelům v rodinných domech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný