S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hands 3 madlo. Pítko

Kateřina Panošková

Anotace

Tento soubor obsahuje dvě práce. Spojuje je vznik 3D tiskem. První se věnuje "hands free" madlu pro umístění na kliky ve veřejných prostorech. Druhá práce se zaměřuje na městský mobiliář a to konkrétně na pítko do parků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.