S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kladno. Prednádražie

Ján Martin Púčik

Anotace

Koncept pracuje s vytvorením nového, menšieho centra Kladna, ktoré bude obsahovať ako polyfunkčnú zástavbu ponukajúcu pracovné miesta, tak aj bytovú zástavbu s vyššou hustotou výstavby. Vyterasované bytové jednotky s orientáciou na JZ slnečné žiarenie a domy s polyfunkčnou funkciou koncentrované na predstaničnej línii, tak aby boli v plnom kontakte s rušným životom. Zároveň chránia vnútroblok pred negatívnymi vplyvmi a vytvárajú kvalitné a tiché prostredie na všetky druhy aktivít a pokojného života. Zmalebnenie okolia a umožnenie jednoduchých priestupov medzi oblasťami je kľúčové pre môj návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.