Výstava ateliérových prací

Kladno. Prednádražie

Bc. Ján Martin Púčik

Anotace

Koncept pracuje s vytvorením nového, menšieho centra Kladna, ktoré bude obsahovať ako polyfunkčnú zástavbu ponukajúcu pracovné miesta, tak aj bytovú zástavbu s vyššou hustotou výstavby. Vyterasované bytové jednotky s orientáciou na JZ slnečné žiarenie a domy s polyfunkčnou funkciou koncentrované na predstaničnej línii, tak aby boli v plnom kontakte s rušným životom. Zároveň chránia vnútroblok pred negatívnymi vplyvmi a vytvárajú kvalitné a tiché prostredie na všetky druhy aktivít a pokojného života. Zmalebnenie okolia a umožnenie jednoduchých priestupov medzi oblasťami je kľúčové pre môj návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka