S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Dům pro umělce v zahradě Kinských

Vojtěch Suchan

Anotace

Zadáním základního ateliéru pro letní semestr 2020 bylo navrhnout rodinný dům pro umělce na pozemek po stávajícím domu č. p. 99 v Zahradě Kinských. Práce si klade za cíl navrhnout moderní rodinný dům odkazující na původní stavbu s maximálním využitím tvaru původního terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.