Ateliéry

ZAN Kordovský

ZAN je základ. První ateliér. První šmírák. První přenos myšlenky o prostoru tužkou na papír. První architektonický návrh. První nocovky. První plachty. Přerod středoškoláka na sebevědomého umělce. Pomáháme studentům s tímto přerodem, vedeme je lehkou rukou, nebráníme jim v rozletu. Omezení teprve přijdou, ať už ve škole nebo v praxi.


„Takovým způsobem jsem vedl své žáky k tomu, aby mysleli trojrozměrně – v krychli. Dnes to umí jen málo architektů, dnes jako by výchova architektů končila v ploše.“  – Adolf Loos    

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková