Výstava ateliérových prací

Anotace

V tomto semestru jsme jako jeden ze dvou ateliérových zadání měli vytvořit závěsný prvek, který by udržel oblečení. Mohlo jít o jeden prvek, který by se mohl opakovat. Uživatel by si tak mohl tento solitérní prvek nagenerovat podle vlastní fantazie. Bylo také možné zkusit vymyslet celý závěsný systém, který by řešil všemožné problémy.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš