S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Diagonály

Jaroslav Šrám

Anotace

Tři objekty v pražském Albertově, které vznikly rozřezáním hmoty diagonály. Dvě větší budovy obsahují byty pro seniory, zdravotnický provoz a zázemí pro sestry. Nejmenší hmota funguje jako společná, je zde umístěna jídelna a správcovské byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.