Výstava ateliérových prací

Diagonály

Bc. Jaroslav Šrám

Anotace

Tři objekty v pražském Albertově, které vznikly rozřezáním hmoty diagonály. Dvě větší budovy obsahují byty pro seniory, zdravotnický provoz a zázemí pro sestry. Nejmenší hmota funguje jako společná, je zde umístěna jídelna a správcovské byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov