Závěrečné práce

Cohousing 50+ Kladno

Bc. Petr Kaluža

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je prověření možností využití území na ostrohu mezi ulicí Slánskou a Dukelských hrdinů v centru Kladna. Návrh nového uspořádání území a prověření daného programu. Projekt řeší základní koncepci prostoru radničního bloku, jeho částečnou demolici a novou výstavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.