S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Zastávka vytištěná z betonu

Jan Nerud

Anotace

Jedná se o zastávku vytvořenou 3D tištěním betonu. Design má připomínat ohořelé pařezy stromů z vymýcených deštných pralesů a poukázat tak na tuto problematiku. Bylo vytvořeno několik verzí designu. Každá zastávka je unikátní a má svoji vlastní identitu. Zelená střecha pomáhá ke zlepšení mikroklimatu. Návrh má mnoho variací díky využití metody „rapid prototyping“ a programů Rhino + Grasshopper. Ve videu jsou vyobrazeny čtyři verze s různými variacemi zpracování střechy. Směr tisku je vzhůru nohama – na zemi tedy leží střecha a robot postupuje až k vlnám, které se dotýkají země. Více ve videu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.