Diplomové práce

Obytný soubor Rybáře

Richter Matyáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Mělník, oblast Rybáře. Místo situované v těsné blízkosti historického jádra, které však není rušeno jeho každodenním shonem. Místo obklopené přírodou, ležící ve svahu u největší řeky České republiky. Zároveň však místo zanedbané, plné prázdných míst a neudržovaných koutů. Místo, které zjevně nenaplňuje svůj plný potenciál. Hlavním předmětem úkolu bylo znovu objevit všechny jeho pozapomenuté kvality a v jedné části zde navrhnout zástavbu, která se k nim nebude otáčet zády, ale naopak z nich bude čerpat a využívat jich.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.