S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby

Kateřina Tomášková

Anotace

Návrh základní školy jako přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby spolu s tělocvičnou. Tato škola se nachází v centru obce ve svažitém terénu. Dispozice obsahuje 10 tříd (8 kmenových tříd a 2 speciální učebny) pro 240 žáků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.