Výstava ateliérových prací

Přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby

Bc. Kateřina Tomášková

Anotace

Návrh základní školy jako přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby spolu s tělocvičnou. Tato škola se nachází v centru obce ve svažitém terénu. Dispozice obsahuje 10 tříd (8 kmenových tříd a 2 speciální učebny) pro 240 žáků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný