Závěrečné práce

Studentské městečko Dejvice

Bc. Marek Jedlinský

Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál Kasáren Generála Píky: rozlehlé území na okraji Dejvic, které však nikdy nepatřilo do městské struktury, vždy bylo uzavřeným vojenským areálem. Armáda ČR plánuje tento areál  v dohledné době opustit a celé území uvolnit. Tím vznikne plocha o velikosti 8,5 hektaru pro nový rozvoj. Vzhledem k nedalekému kampusu vysokých škol se nabízí využít území pro nové studentské městečko s ubytovacími kapacitami, službami, občanskou vybaveností a dalšími funkcemi. Hlavní částí diplomové práce je poté návrh objektu studentského centra v srdci areálu s menzou, kavárnou, studovnami, posluchárnou a dalšími funkcemi podporující studium. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.