Výstava ateliérových prací

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Bc. Karolína Hustá

Anotace

Návrh řeší stavbu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích v Karlových Varech. Současná škola, nadále nedostačující nárokům, je nahrazena novým projektem s využitím původních konstrukcí. Cílem návrhu je také úprava přilehlého náměstí a dalších prostranství kolem budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán