S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Karolína Hustá

Anotace

Návrh řeší stavbu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích v Karlových Varech. Současná škola, nadále nedostačující nárokům, je nahrazena novým projektem s využitím původních konstrukcí. Cílem návrhu je také úprava přilehlého náměstí a dalších prostranství kolem budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.