Diplomové práce

Design centrum ČR

Bc. Lucie Poslední

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh zástavby proluky v Palackého ulici v centru Prahy. Stavba bude sloužit jako Design centrum České republiky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.