Výstava ateliérových prací

Domov pro osoby s PAS

Marija Boshkova

Anotace

Dům se snaží o regulaci smyslových vjemů, které by se ke klientům za normálních podmínek dostávaly. Jde o jakýsi filtr, který je pro atypické smyslové vnímaní klientů s PAS (poruchy autistického spektra) tak důležitý. Dům disponuje určitými prostředky, které dokáží prohloubit dosud nepoznané talenty a zájmy klientů. Uzavření mého objektu má pomoci jak v ignoraci okolí, tak prohloubit sociální interakci mezi samotnými klienty. Protože to je jediná interakce, která je u našich klientů možná.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.