Závěrečné práce

Bytový dům Na Zatlance

Bc. Petr Uhlíř

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bytový dům na křížení ulic Na Zatlance a Ostrovského tvoří rozhraní mezi městem a přírodou. Je umístěn v patě kopce Mrázovka a jeho vnitřní prostory se otevírají do ulice a do parku. Dům se vyrovnává se stoupajícím terénem a mixuje velikosti bytů na patře i vertikálně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.