Výstava ateliérových prací

Cheb, Sever růžově

Petr Vávra

Anotace

Sever Chebu má dnes naplánovanou růžovou budoucnost růstu dále a dále do krajiny. Ve variantním návrhu je zde nastíněna budoucnost růžová jen o trochu méně, ale výrazně prostorově skromnější. Postavená je na zkoumání všemožných více či méně velkolepých scénářů vývoje tohoto území, tedy jeho potenciálu. Pedantsky ruší všechny rozvojové plochy po severním okraji současného zastavěného území, které nejsou pro město nezbytně nutné. Energii Chebu směřuje dovnitř, aby tak nejdříve strávil rozsáhlé vnitřní rezervy. A ty mají potenciál mu vystačit na několik desítek let. Jedna z nich je pak vypracována paralelně Markem Wagnerem jako regulační plán, Cheb B.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov