Závěrečné práce

ŘEŠENÍ LOKALITY KOLBENOVA

Akbirau Mikita

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá způsobem zástavby lokality Kolbenova v Praze 9. Hlavním cílem návrhu je vytvořit polyfunkční území s souborem staveb, který vytvoří příjemný prostor nejen pro bydlení, ale i pro práci. Cílem je vytvořit zajímavé a funkční architektonické objekty, které nabídnou širokou škálu služeb a které budou harmonicky navazovat na existující záměry v území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.