Výstava ateliérových prací

Výškový dům Pankrác

Hana Vymětalíková

Anotace

Pozemek s komplikovanou situací, ale na významném místě, na Pankrácké pláni. Půdorysný obrys domu je dán limity v podzemí – podzemní podlaží OC a stanice metra C. Hmotové řešení reaguje na okolní situaci. Pozemek se nachází v místě, kde se mění směr orientace zástavby, kde ulice Na Pankráci uhýbá a mění se v ulici Budějovickou a odděluje se zde druhý směr - ulice Na Strži, kde domy sídliště Pankrác II jsou orientovány kolmo k ulici Na Pankráci, avšak OC a okolní výškové stavby jsou již vůči tomuto směru pootočeny, reagují na směr ulice na Strži. Navrhovaný dům reaguje ve spodní části na ulici Na Pankráci a využívá maximální plochu vymezenou svými limity, avšak přes středovou část se srovnává, až v horní části již s ortogonálním půdorysem navazuje orientací na okolní výškové stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký