Závěrečné práce

Městská tržnice Praha - Florenc

Bc. Zuzana Vrbková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem tržnice v současném nevyhovujícím  prostoru pražské části Florenc v blízkosti autobusového nádraží a před budovou muzea. Poukazuje na historický charakter pražských náměstí jako prostředí pro trhy a obchod. Návrh tržnice je založen na navrácení vztahů mezi veřejným prostorem a prodejními prostory. Práce definuje architektonický koncept sestávající ze dvou částí: otevřeného veřejného tržního prostoru s prodejními kiosky a objektem pod konstrukcí estakády. Tržní prostor řeší prodejní kiosky pod širým nebem vytvářející pozitivní tření s proudy lidí. Objekt pod konstrukcí estakády plní skladové a zpracovatelské zázemí trhovců, obsahuje občerstvení, restaurace i stálé obchody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.