Výstava ateliérových prací

Radar DE-VISOR

Konstantin Vanějev

Anotace

DI-VISOR je radar, který používá mikrovlnný senzor pro otevření dveří při detekci pohybu, technologii infračervené opony pro bezpečnost uživatele a projekci k podání informací veřejnosti. Jednosměrný radar umožňuje úsporu energií budovy a trojrozměrná infračervená opona chrání lidi před jakýmkoliv kontaktem s dveřmi. Zajišťuje sčítání a odčítání množství osob při vstupu a výstupu pro určení překročení kapacity vnitřních prostor na kterou reaguje zablokováním dveří a začátkem projekce. Po odchodu stanoveného množství osob z interiéru se dveře automaticky znovu odblokují pro vstup. Lidé jsou o změně stavu informováni změnou projekce.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek