Výstava ateliérových prací

Stvolínky - Hospodářský dvůr a nové bydlení

Vojtěch Jansa

Anotace

NÁVRHOVÁ STUDIE SE VĚNUJE BUDOUCNOSTI AREÁLU, KTERÝ SLOUŽIL JAKO HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ ZÁMKU VE STVOLÍNKÁCH. CELÉ MÍSTO JE NYNÍ V DEZOLÁTNÍM STAVU. S OHLEDEM NA MINULOST I NA BUDOUCNOST UDRŽITELNÉHO A EKONOMICKY ROVNOVÁŽNÉHO ROZVOJE VSI, JE NAVRŽEN V TOMTO MÍSTĚ NOVÝ ZEMĚDĚLSKÝ PROVOZ, KTERÝ BUDE PRODUKOVAT PRO REGIONÁLNÍ OBYVATELSTVO LOKÁLNÍ POTRAVINY A POSKYTNE PŘÍLEŽITOSTI PRO NOVÉ BYDLENÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ PLOŠNÝCH REZERV OBCE V ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ A NEZABÍRÁ OKOLNÍ ZEMĚDĚLSKOU PŮDU.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler