Výstava ateliérových prací

Bazén na Smíchově

Vojtěch Nejeschleba

Anotace

Práce je návrhem plaveckého bazénu na konci Smíchovské náplavky. Dům pokračuje v linii náplavky a tvoří její konec v podobě pevného soklu, na kterém stavím samotný prostor bazénu. Sokl je z litého betonu. Konstrukce haly bazénu je ze dřeva. Střecha je vegetační, čímž dobře akumuluje dešťovou vodu. Fasáda je ze dřevěných prken. Dům má dvě nadzemní podlaží, kde jsou samotné bazény a zázemí. Podzemní podlaží je vyhrazeno pro garáže a technologie.

Klíčová slova Smíchov, náplavka, plavecký bazén, plavání, občanská stavba, sportovní stavba

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský