S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Bazén na Smíchově

Vojtěch Nejeschleba

Anotace

Práce je návrhem plaveckého bazénu na konci Smíchovské náplavky. Dům pokračuje v linii náplavky a tvoří její konec v podobě pevného soklu, na kterém stavím samotný prostor bazénu. Sokl je z litého betonu. Konstrukce haly bazénu je ze dřeva. Střecha je vegetační, čímž dobře akumuluje dešťovou vodu. Fasáda je ze dřevěných prken. Dům má dvě nadzemní podlaží, kde jsou samotné bazény a zázemí. Podzemní podlaží je vyhrazeno pro garáže a technologie.

Klíčová slova Smíchov, náplavka, plavecký bazén, plavání, občanská stavba, sportovní stavba

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.