Výstava ateliérových prací

STUDENTSKÉ BYDLENÍ PRAGOVKA

Bc. Dominika Štujová

Anotace

Studentské bydlení se nachází ve Vysočanech v Praze, v areálu Pragovka. Celkový koncept je postaven na myšlence jedné hmoty, která je rozdělena na dvě menší nesymetrické. Ty jsou pak od sebe odtrženy. Vytváří se tak zákoutí, které je určeno pro umístění komínu a pro pobyt strávený venku. Pro splynutí s okolím jsou jednotlivé bloky posazeny na terén, který je lehce svažitý. Hmoty tak nenarušují svou tvarovostí okolní zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.