Diplomové práce

Radnice pro Prahu 5

Bc. Petr Červášek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této práce bylo navrhnout novou budovu radnice pro Prahu 5. Domu, který bude vyhovovat současným požadavkům veřejné instituce. Bude reprezentativní, důstojný, vlídný a otevřený veřejnosti. Bude symbolem státnosti. Měl by být logickým prvkem ve struktuře sídla, reagovat na své okolí a respektovat širší vztahy v území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.