S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Braník - Barrandov

Ivana Turková, Dominika Lukešová

Anotace

Braník - Barrandov; jednoduché označení, které v sobě skrývá komplikované území v říční nivě na jihu Prahy, jenž je roztříštěno dopravními tepnami a spojeno řekou. Cílem našeho urbanistického návrhu bylo propojení nekompaktní zástavby a podpoření městského rozvoje a dále revitalizace veřejné zeleně, sportovně rekreačních ploch a hodnotných historických budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.