S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Koncepce krajiny Lipnice nad Sázavou & Návrh detailu

Martina Belzová

Anotace

Město Lipnice nad Sázavou je již od počátku ovlivněno svou polohou. Bylo totiž vystavěno na žulovém masivu, který leží téměř pod celým městem a ovlivňuje tak morfologii terénu i skladbu okolní krajiny. Většina vody totiž po tomto podloží odteče do nižších poloh a i rostlinstvo se uchytí pouze na některých místech. Toto všechno lipnické krajině propůjčuje jedinečný charakter. I tato krásná krajina má ale své problémy a úskalí, které jsem se pokusila vyřešit či eliminovat navrženou koncepcí. Několika kroky jsem se pokusila vnést do krajiny nové prvky, které umožní její další využití pro obyvatele města i jeho návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.