Výstava ateliérových prací

Koncepce krajiny Lipnice nad Sázavou & Návrh detailu

Bc. Martina Belzová

Anotace

Město Lipnice nad Sázavou je již od počátku ovlivněno svou polohou. Bylo totiž vystavěno na žulovém masivu, který leží téměř pod celým městem a ovlivňuje tak morfologii terénu i skladbu okolní krajiny. Většina vody totiž po tomto podloží odteče do nižších poloh a i rostlinstvo se uchytí pouze na některých místech. Toto všechno lipnické krajině propůjčuje jedinečný charakter. I tato krásná krajina má ale své problémy a úskalí, které jsem se pokusila vyřešit či eliminovat navrženou koncepcí. Několika kroky jsem se pokusila vnést do krajiny nové prvky, které umožní její další využití pro obyvatele města i jeho návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.