S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Jan Čech

Anotace

Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Objekt se nachází na území zahrad benediktinského kláštera Na Slovanech na Novém Městě. Projekt reaguje na povahu jeho bezprostředního okolí a jeho historickou hodnotu. Budova fakulty má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží, díky čemuž je poskytnut dostatečný prostor pro vědeckou činnost a rozvoj fakulty a jednotlivých kateder. Ve vstupním podlaží se nachází prostory knihovny a velké posluchárny, které jsou koncipované jako dominanty budovy a zároveň prostory k setkávání studentů a pedagogů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.