S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Nová zahradní čtvrť Praha Modřany

Hana Říhová

Anotace

Na nezastavěné ploše v Praze Modřanech navrhujeme novou zahradní čtvrť. Čtvrť je složena především z menších domů s obytnou funkcí a dále skupinou tří velkých polyfunkčních bloků, které tvoří protihlukovou bariéru menší zástavbě. Bytová zástavba je tak nerušena hlukem z ulice Modřanská. Toto rozvržení minimalizuje soukromé plochy s bydlením a vytváří prostor pro veřejná prostranství, náměstíčka a parky. V tomto projektu se zabývám skupinou rodinných domů obklopující jedno ze vzniklých náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.