Diplomové práce

PIVOVAR SEDLEC - KONVERZE AREÁLU

Mňačko Daniel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál pivovaru v Sedlci zachycuje vývoj stavebního umění od raného středověku až po industriální architekturu 19. století. Jeho konverze a rozšíření o novostavbu zdůrazňuje průmyslový charakter objektu a doplňuje jej o náplň odpovídající 21. století, která by umožnila další vývoj historicky hodnotného komplexu a zároveň pomohla využít potenciál turisticky atraktivní lokality kutnohorska.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.