Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum pro seniory v Bělčicích

Bc. Kateřina Štrofová

Anotace

Městečko Bělčice se nachází na jihu Čech. Komunitní centrum svým umístěním a tvarem historicky navazuje na zaniklou usedlost a dotváří frontu náměstí, stává se pozvolným přechodem mezi sousedícími budovami o různých výškách. Důraz je kladen na citlivé zasazení novostavby do celého prostředí městečka. Komunitní centrum slouží nejenom k bydlení, ale i k setkávání generací ve společenských prostorech a kavárně. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková