S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum pro seniory v Bělčicích

Kateřina Štrofová

Anotace

Městečko Bělčice se nachází na jihu Čech. Komunitní centrum svým umístěním a tvarem historicky navazuje na zaniklou usedlost a dotváří frontu náměstí, stává se pozvolným přechodem mezi sousedícími budovami o různých výškách. Důraz je kladen na citlivé zasazení novostavby do celého prostředí městečka. Komunitní centrum slouží nejenom k bydlení, ale i k setkávání generací ve společenských prostorech a kavárně. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.