S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Skrytý poklad

Marie Bělohoubková

Anotace

Tématem bakalářské práce je řešení konkrétního veřejného prostoru v Litoměřicích. Územní je řešeno koncepčně i v rámci širších vztahů. Vlastní návrh řeší vzájemné fungování a prolnutí funkce kulturní (reprezentativní atmosféra), obytné (rodinná atmosféra) a krajinné (příroda ve městě). Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie z předcházejícího semestru do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.