Výstava ateliérových prací

Tržnice Klárov

Martina Navrátilová

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh tržnice na pražském Klárově vedle Mánesova mostu. Jedná se o pozemek na nábřeží Vltavy, stavba tržnice je dvoupodlažní, součástí je kavárna a mimo hlavní budovu se nachází komunitní skleník. Součástí návrhu je řešení okolní náplavky a břehu řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.