S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tržnice Klárov

Martina Navrátilová

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh tržnice na pražském Klárově vedle Mánesova mostu. Jedná se o pozemek na nábřeží Vltavy, stavba tržnice je dvoupodlažní, součástí je kavárna a mimo hlavní budovu se nachází komunitní skleník. Součástí návrhu je řešení okolní náplavky a břehu řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.