Výstava ateliérových prací

Dom s ateliérom pre umelca

Petra Rychtarčíková

Anotace

Dom s ateliérom je navrhnutý pre maliara Petra Pollága. Budova je inšpirovaná jeho obrazmi, kde často abstraktne stvárňuje labyrinty. Labyrint je v návrhu v prenesenom význame naznačený priestorovým plánom Raumplan. Ďalším dôležitým prvkom je využitie výhľadu a to z juhu na horizont Prahy a zo severu do susedného parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.