Závěrečné práce

AULA MAGNA NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Wagner Marek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji univerzitní dům na Staroměstském náměstí v místech již neexistujícího Krennova domu. Objekt se skládá ze tří funkčních zón - studentská část, reprezentativní bydlení a rezidence rektorky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.