Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Klára Fólová

Anotace

Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Objekt se nachází v zahradách Emauzského kláštera v Praze na Novém Městě, kde doplňuje stávající blokovou zástavbu bytových domů v ulici Vyšehradská. Kromě nejrozsáhlejší části věnované učebnám a kabinetům se v objektu nachází také velká knihovna s depozitářem a oddělená kaple.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný