Výstava ateliérových prací

Station: Cowork & Gallery

Max Kušiak

Anotace

,,Přiejl vlak!" Projekt obsahuje návrh nové kancelářské budovy. Vzhledem ke vztahu se sousedním rohovým domem, ve kterém se v současné době nachází byty, se tento objekt přestavuje na galerii a částečně se fukčně propojuje s novým objektem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa