S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Superblok Pernerova

Tobiáš Tatíček

Anotace

Projekt řeší pozemek na rozhraní Vítkovského vrchu, Karlína, Žižkova a Těšnova. V místě, kde se kříží městské části a železniční tratě, se stal dominantou železniční most Nového spojení, který necitlivě vstoupil do města a tím území rozdělil. Projekt nového superbloku v Pernerově ulici se snaží mostu vytvořit záda a fungovat jako pomyslná clona. Superblok se snaží území zacelit a město propojit na více úrovních. Superblok tvoří soubor budov, které jsou vzájemně propojeny konstrukčním a komunikačním systémem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.