Výstava ateliérových prací

Superblok Pernerova

Tobiáš Tatíček

Anotace

Projekt řeší pozemek na rozhraní Vítkovského vrchu, Karlína, Žižkova a Těšnova. V místě, kde se kříží městské části a železniční tratě, se stal dominantou železniční most Nového spojení, který necitlivě vstoupil do města a tím území rozdělil. Projekt nového superbloku v Pernerově ulici se snaží mostu vytvořit záda a fungovat jako pomyslná clona. Superblok se snaží území zacelit a město propojit na více úrovních. Superblok tvoří soubor budov, které jsou vzájemně propojeny konstrukčním a komunikačním systémem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Novotný