Závěrečné práce

Experimentální akustický prostor

Bc. Petr Bláha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá experimentálním akustickým prostor, který vzniká na základě „ostrova umění“, jenž tvoří uměleckou čtvrť. Pro hudbu (zvuk), která je nedílnou součástí umění od počátků lidské společnosti, se snažím vytvořit vhodné akustické podmínky, jenž zprostředkují ideální poslech skladby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.