Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Co je BIM? Budoucnost BIM. Gyroid

Oleksandra Yevchenko

Anotace

Informační Model Budovy, je pracovním procesem. Nejedná se o fyzickou položku nebo objekt. Dělí se na 4 úrovně. Každá úroveň obsahuje rozměry, které definují typ dostupných dat. S každou úrovní se zvyšuje spolupráce a integrace. Během letního semestru jsem se pokusila prozkoumat svůj projekt ze strany BIM technologií a budoucího BIM ve světě inženýrství a architektury. Také jsem zkusila najít nejvhodnější strukturu pro realizaci projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.