S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Co je BIM? Budoucnost BIM. Gyroid

Oleksandra Yevchenko

Anotace

Informační Model Budovy, je pracovním procesem. Nejedná se o fyzickou položku nebo objekt. Dělí se na 4 úrovně. Každá úroveň obsahuje rozměry, které definují typ dostupných dat. S každou úrovní se zvyšuje spolupráce a integrace. Během letního semestru jsem se pokusila prozkoumat svůj projekt ze strany BIM technologií a budoucího BIM ve světě inženýrství a architektury. Také jsem zkusila najít nejvhodnější strukturu pro realizaci projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.