Výstava ateliérových prací

Pragovka - tvorba nového prostoru s akcentem na ekologii

Bc. Iveta Čabanová

Anotace

V rámci diplomového semináře jsem řešila téma Pragovka - tvorba nového prostoru s akcentem na ekologii. Během semestru jsem analyzovala areál Pragovka a jeho napojení na okolí. Práce obsahuje výsledné mapy a informace z jednotlivých analýz. Součástí portfolia jsou i reference, kterými se chci inspirovat při řešení otázky ekologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.