Výstava ateliérových prací

Alzheimer centrum

Ekaterina Miagchenkova

Anotace

Centrum Alzheimerovy choroby bylo navrženo na pozemku o rozměrech 62x44 m, který je součástí nemocnici sv. Alžběty a nachází se na nejvyšším místě. Celkové převýšeni terénu je 8 metrů. Hlavním úkolem bylo stanovit jasně definované uliční hranice a zajistit pohodlné a bezpečné bydlení a péči o klienty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov