S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Stanice lanovek Praha - Bubny

Tamar Benashvili

Anotace

Tento projekt představuje lanovky jako alternativu k veřejné dopravě, která pohodlně spojuje hlavní místa s místními spojeními. Návrh počítá se spojením tří lokalit: Dejvická, Letenské náměstí a Bubny. Tyto tři lokality jsou důležitými městskými uzly s odlišnými funkcemi městské struktury. Projekt byl podrobněji rozpracován o umístění vlakového nádraží Bubny. Má potenciál sloužit jako městské centrum, protože uzel zahrnuje vlakové nádraží, stanici metra (trasa C) a tramvajovou stanici na jednom místě. Přidání dalšího režimu point-to-point by mělo smysl nejen pro obyvatele nového vývoje, ale také pro dojíždějící, kteří přijíždí na nádraží vlakem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.