Výstava ateliérových prací

Palič

Jonáš Mikšovský

Anotace

Věž. Kopec, kde stojí severní špačkárna, ji staví do dominantní pozice, dělá z ní monument svého okolí. Nová konstrukce je vložena do konstrukce původní, vzájemně se doplňují, staticky nespolupůsobí. Korpus věže tvoří vrstvy, vrstvy tvoří tuhost. Vertikální převaha. Kontrastem je koule. Atmosféra u jižní špačkárny je intimní. Konstrukce nová je posazena na konstrukci původní, ta ji drží vzhůru. Horizontální vyrovnanost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov