S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Palič

Jonáš Mikšovský

Anotace

Věž. Kopec, kde stojí severní špačkárna, ji staví do dominantní pozice, dělá z ní monument svého okolí. Nová konstrukce je vložena do konstrukce původní, vzájemně se doplňují, staticky nespolupůsobí. Korpus věže tvoří vrstvy, vrstvy tvoří tuhost. Vertikální převaha. Kontrastem je koule. Atmosféra u jižní špačkárny je intimní. Konstrukce nová je posazena na konstrukci původní, ta ji drží vzhůru. Horizontální vyrovnanost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.