Výstava ateliérových prací

Inteligentní bydlení blízko přírody

Ivan Kašík

Anotace

Rudná je suburbií nedaleko od hranic Prahy, která dorostla rozměrů města, ale její struktura tomu neodpovídá. Návrh se snaží doplnit potřebné veřejné funkce pro správné fungování města v metropolitním regionu v úzké vazbě na nový typ kapacitní kolejové dopravy (vlakotramvaj). Přeměnou stávajících os na osy růstu ve vazbě na vlakotramvaj můj návrh nabízí řešení pro lepší bydlení.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.