Výstava ateliérových prací

Střekov

Anastassiya Manakova

Anotace

Střekov je městská část severočeského krajského města Ústí nad Labem. Čtvrť, která vznikla za průmyslového rozpuku v druhé polovině 19. století. Nachází se na břehu Labe, v blízké návaznosti na historické centrum města. Území zpracované v ateliérové práci podél ulic Varšavská a Národního odboje  je po urbanistické a architektonické stránce velmi hodnotné. Může vzniknout nová atraktivní čtvrť, které doposud nebyla věnována adekvátní peče.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.