Výstava ateliérových prací

OhRaDa

Kateřina Sehaková

Anotace

Výstavba bazénu a oddechového centra OhRaDa nabídne možnost stálejšího využití již teď populárního místa s přidáním dalšího orientačního bodu Žižkovu. Výstavba bude tvořit pomyslnou bránu mezi zástavbou a parkem, kterou aktuálně představuje pouze zarostlý a potrhaný plot. OhRaDa představuje i venkovní prostory pro širokou veřejnost se svými volně přístupnými terasami s kiosky a místy k sezení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.