S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Konkurenceschopné zelené město

Tomáš Žiško

Anotace

Hlavní výzvou ateliérového zadání bylo, najít takové prostorové a funkční uspořádání, které povede ke smíšenému rozvoji, cirkulaci lidí a obsluze založené na ekologických prostředcích a pěším pohybu, k oživení veřejných prostranství, propojení zástavby sídel s krajinou a kvalitnímu bydlení v místních komunitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.