Výstava ateliérových prací

Konkurenceschopné zelené město

Bc. Tomáš Žiško

Anotace

Hlavní výzvou ateliérového zadání bylo, najít takové prostorové a funkční uspořádání, které povede ke smíšenému rozvoji, cirkulaci lidí a obsluze založené na ekologických prostředcích a pěším pohybu, k oživení veřejných prostranství, propojení zástavby sídel s krajinou a kvalitnímu bydlení v místních komunitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.