Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Domov pro klienty s PAS

Matouš Kučera

Anotace

Přístup k domu je atypický, člověk si ho může představit jako hvězdnou bránu, kterou když projde, ocitá se v jiném světě, pro něj s nepochopitelnými pravidly, člověk zde může strávit nějaký čas s klienty, jenž mu pomůže při hledání svých hodnot, skrze problémy, kterým klienti čelí. Houpání, kymácení, rytmické pohyby jsou pro lidi s poruchou autistického spektra na denním pořádku. Díky těmto pohybům dochází ke změně vědomí a přichází se do transu, skrz který se dostávají k vědění. Pro rozvinutí vnitřních světů klientů se dům snaží vytvořit bariéru, která odděluje bytí klientů a bytí zbylé společnosti. Existuje zde jeden společný dotyk, představuje částečnou integraci či soužití obou skupin a tou je pokoj pečovatelů, který je orientován na sever.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.