Výstava ateliérových prací

U hladiny

Eliška Andělová

Anotace

Projekt U hladiny je v katastrálním území Lipnice nad Sázavou. V okolí města se nachází mnoho krásných míst o kterých však jeho návštěvníci nevědí. Cílem tedy bylo poukázat na jedno z těchto míst, přesněji na Michalíčkův lom a lépe jeho okolí přizpůsobit k pobytu člověka. Celkový návrh se skládá z: Pěšiny, jenž spojuje Michalíčkův lom s lomem Pětka. Ohniště s posezením, které směřuje k hladině, tím pádem vzniká jedinečná atmosféra. Schodů, které umožňují lepší přístup k vodě a přístřešku, ve kterém je možné přenocovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.